+30 22410 23661

GR | EN | DE | IT | PL | RU | TR

Przydatne

KREDYTY

 

Koszta obciążające kupującego

 

-opłata za usługi adwokata,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-opłata za usługi notariusza:2 % od zadeklarowanej ceny,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-podatek:w zależności od ceny obiektywnej nieruchomości i wacha się od 9% do 11% wartości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-prowizja biura nieruchomości:2% od ceny rzeczywistej,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-oraz w przypadku zakupu za kredyt koszta kredytowe obciążają kupującego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót-welos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakie koszta ponosi sprzedający/właściciel nieruchomości?

 

Sprzedający/właściciel nieruchomości jest zobowiązany do zapłaty za usługi:

 

 

 

 

-adwokata,

 

 

 

 

-biura nieruchomości:2% od wartości rzeczywistej.

 

 

 

 

Powrót-welos

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaki jest proces kupna nieruchomości?

 

Kolejność postępowania przy zakupie nieruchomości:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-wybór nieruchomości,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-zabezpieczenie sumy potrzebnej do zakupu,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-wybór adwokata&notariusza,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-wniosek o pozwolenie na pobyt(dotyczy obcokrajowców),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-wniosek o numer podatkowy -AFM(w przypadku jego braku),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-podpisanie umowy wstępnej i wpłata 10 % wartości nieruchomości aby została ona wyłączona z rynku,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-podpisanie ostatecznej umowy po załatwieniu wszystkich formalności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W zależności od przypadku, umowa końcowa może być podpisana w ciągu 1-2 tygodni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZYNY PRZESTĘPCZE POPEŁNIONE PRZEZ OBCOKRAJOWCÓW W REJONACH PRZYGRANICZNYCH

A. Podanie (w 6 odbitkach), w których będą podane:

 

 

1.      Proszę o zastosowanie rozporządzenia nakazu z prawa N.1892/90, gdyż mam zamiar kupić np. jedną (1) parcelę budowlaną lub mieszkania w mieście Thessaloniki

 

 

2.      Skrócony życiorys składającego podanie (jeżeli jesi Albańczykiem lub z Północnego Epiru ma być napisana i jego wioska urodzenia)

 

 

3.      Szegółowy opis nieruchomości np. jednej (1) parceli budowlanej o powierzchni 312 m2, która znajduje się w rejonie Michaniona wojew. Thessaloniki lub jedno (1) mieszkanie o powierzchni 104 m2 znajdującego się w dzielnicy Kalamaria w Thessalonikah

 

 

4.      Cel zakupu (Inwestycja lub zamieszkanie)

 

 

5.      Odpowiedż proszę o przesłanie mi na poniższy adres:

 

 

(np. Panos I. Papaleontiou – Adwokat)

 

 

Jampoudaki 4, Iraklio Kreta, Kod pocztowy 10544)

 

 

B.     Potwierdzone odpisy z dowodu osobistego lub z paszportu (dla kandydatów kupujących) (w 6 odbitkach)

 

 

C.     Metryki urodzenia (w języku z krajów, z których pochodzą kandydaci kupujący) jeden (1) oryginał i pięć (5) potwierdzonych odbitek dla każdego.

 

 

D.     Oficjalne tłumaczenia na język grecki metryk urodzenia jeden (1) oryginał i pięć (5) potwierdzonych odbitek dla każdego.

 

 

E.      Zaświadczenie o nie karalności sądowej (w języku z krajów, z których pochodzą kandydaci kupujący) jeden (1) oryginał i pięć (5) potwierdzonych odbitek dla każdego.

 

 

F.      Oficjalne tłumaczenia na grecki język zaświadczenia o nie karalności sądowej, jeden (1) oryginał i pięć (5) potwierdzonych odbitek dla każdego.

 

 

G.     Potwierdzone topograficzne plany do kupna parceli lub potwierdzone plany poziomy, jcżeli chodzi o mieszkania (w 4 odbitkach)

 

 

H.     Potwierdzone rozkłady terenu, na których znajdują się nieruchomości lub potwierdzone plany, jeżeli chodzi o mieszkanie (skala 1:5000 lub 1:10000) (w 4 odbitkach)

 

 

 

 

Odpis o nie karalności sądowej, który prześlecie nam nasza służba potrzebuje go do celów prawnych.

 

 

 

 

WYMAGANE ZAŁACZNIKI DO PODANIA COFNIĘCIA ZAKAZU Z ARTYKUŁU 25 PAR. 1 PRAWA 1892/901 ODNOŚNIE ARTYKUŁU 28 PAR. 2 POWYŻSZEGO PRAWA.

 

 

1.      OSOBY FIZYCZNE

 

 

a. Podanie (w 6 odbitkach), w którym będą podane:

 

 

(1). Proszę o zastosowanie rozporządzenia nakazu z prawa N.1892/90, gdyż mam  zamiar kupić np. jedną (1) parcelę budowlaną lub mieszkania w mieście Thessaloniki .

 

 

(2). Skrócony życiorys składającego podanie (jeżeli jesi Albańczykiem lub z Północnego Epiru ma być napisana i jego wioska urodzenia).

 

 

(3). Szegółowy opis nieruchomości (np. jednej (1) parceli budowlanej o powierzchni 712 m2, która się znajduje w rejonie Michaniona wojew. Thessaloniki lub jedno (1) mieszkanie o powierzchni 104 m2 znajdującego się przy ulicy Fidiou w dzielnicy Kalamaria w Thessalonikah.

 

 

(4). Cel zakupu (Inwestycja lub zamieszkanie lub do założenia prawa zobowiązującego).

 

 

(5). Odpowiedż proszę o przesłanie mi na poniższy adres:

 

 

Imię i nazwisko

 

 

(Nieodwołalny)

 

 

Adres (ulica, numer, rejon, miasto. Kod)

 

 

(6). Podanie powinno być podpisane bezpośrednio przez zainteresowanego, jeżeli nie, to przez jego nieodwołalnego pełnomocnika.

 

 

b.      Potwierdzone odpisy z dowodu osobistego lub z paszportu (dla kandydatów kupujących) (w 6 odbitkach)

 

 

c.       Metryki urodzenia (w języku z krajów, z których pochodzą kandydaci kupujący) jeden (1) oryginał i pięć (5) potwierdzonych odbitek dla każdego.

 

 

d.      Oficjalne tłumaczenia (w Min. Spr. Zagr. Lub przez Adwokata) na język grecki metryk urodzenia jeden (1) oryginał i pięć (5) potwierdzonych odbitek dla każdego.

 

 

e.       Zaświadczenie o nie karalności sądowej (w języku z krajów, z których pochodzą kandydaci kupujący) jeden (1) oryginał i pięć (5) potwierdzonych odbitek dla każdego.

 

 

f.        Oficjalne tłumaczenia (w Min. Spr. Zagr. Lub przez Adwokata)  na grecki język zaświadczenia o nie karalności sądowej, jeden (1) oryginał i pięć (5) potwierdzonych odbitek dla każdego.

 

 

g.       Potwierdzone topograficzne plany do kupna parceli lub potwierdzone plany poziome, jcżeli chodzi o mieszkania (w 6 odbitkach).

 

 

h.       Potwierdzone rozkłady terenu, na których znajdują się nieruchomości lub potwierdzone plany, jeżeli chodzi o mieszkanie (skala 1:5000 lub 1:10000) (w 6 odbitkach).

 

 

i.         W przypadku starania się o sporządzenie obciązenia prawnego, opisać je szezegółowo.

 

 

j.        W przypadku kiedy chodzi o obywatela Szwajearii, należy dołączyć oświadczenie o odpowiedzialności, pozwalajace na usunięcie danych osobowych kontrolowanych przez Państwowe Władze Kraju i jego tłumaczenie (w 6 odbitkach).

 

 

k.      Pozwolenie zamieszkania i kontroli wjazdu do Grecji lub jakikolwiek inny document wskazujące, że wjechał i prawnie zamieszkuje w Grecji (w 6 odbitkach).