22410 23661

GR | EN | DE | IT | PL | RU | TR

Χρήσιμα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 

α) Για τα φυσικά πρόσωπα σύμφωνα  με την ακόλουθη κλίμακα:

 

 

 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ   ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ

146.750,00

  0,354   

519,50

146.750,00 

    519,50

146.750,00

 0,472  

692,66 

293.500,00

1.212,16

146.750,00

0,590

865,83

 440.250,00 

 2.077,99

293.500,00

 0,708 

2.077,98   

733.750,00

 4.155,97

Υπερβάλλον     0,944

β) Για τα νομικά πρόσωπα με πάγιο συντελεστή  0,826%.Ειδηκά για τα ημεδαπά και τα ξένα με τον όρο της  αμοιβαιότητας νομικά πρόσωπα  μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιδιώκουν αποδεδειγμένα  σκοπούς  κοινωφελείς, θρησκευτικούς, φιλανθρωπικούς και εκπαιδευτικούς καθώς και για τα ημεδαπά κοινωφελή ιδρύματα  ο πάγιος συντελεστής ορίζεται σε 0,413%»

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 

Οι δικαιούχοι της κτήσης, ανάλογα  με τη συγγενική τους σχέση προς τον  κληρονομούμενο, κατατάσσονται  στις επόμενες  τρεις κατηγορίες. Για  καθεμιά από τις κατηγορίες αυτές ισχύει χωριστή  φορολογική κλίμακα ως εξής:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’

 

Για κληρονομική μερίδα  ή κληροδοσία  που περιέρχεται σε: α)σύζυγο του κληρονομούμενου, β)κατιόντες πρώτου βαθμού (τέκνα  από νόμιμο γάμο, τέκνα χωρίς γάμο έναντι της μητέρας , αναγνωρισθέντα εκούσια ή δικαστικά έναντι του πατέρα, νομιμοποιηθέντα  με επιγενόμενο γάμο ή δικαστικά έναντι και των δύο γονέων), γ)κατιόντες εξ αίματος δευτέρου βαθμού, δ) ανιόντες εξ αίματος πρώτου βαθμού.

 

ΚΛΙΜΑΚΑ (σε ευρώ) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ (%) ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ (σε ευρώ)

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

(σε ευρώ)

ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ

(σε ευρώ)

  95.000  ---------- ---------- 95.000 ----------
25.000 5 1.250 120.000 1.250
145.000 0 14.500 265.000 1.250

Υπερβάλλον      20

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’ 

 

Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέχεται σε: α) κατιόντες  τρίτου και επόμενων βαθμών, β) ανιόντες δεύτερου και επόμενων βαθμών, γ) εκούσια ή δικαστικά αναγνωρισθέντα  τέκνα έναντι των ανιόντων του πατέρα  που τα αναγνώρισε, δ) κατιόντες του αναγνωρισθέντος έναντι του αναγνωρίσαντος και των ανιόντων αυτού, ε) αδελφούς (αμφιθαλής ή ετεροθαλής ), στ) συγγενής  εξ αίματος  τρίτου βαθμού εκ πλαγίου, ζ) πατριούς και μητριές, η) τέκνα από προηγούμενο γάμο του συζύγου, θ)τέκνα εξ αγχιστείας  (γαμπρούς – νύφες) και ι) ανιόντες εξ αγχιστείας  (πεθερό – πεθερά).

 

 

ΚΛΙΜΑΚΑ (σε ευρώ) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ (%) ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ (σε ευρώ)

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

(σε ευρώ)

ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ

(σε ευρώ)

  20.000  ---------- ---------- 6.000 ----------
66.000 20 13.200 72.000 13.200
195.000 30 58.500 267.000 71.700

Υπερβάλλον     40

Στο ποσό του φόρου που προκύπτει  με βάση τις πιο πάνω κλίμακες  περιλαμβάνεται  ο φόρος υπέρ του Δημοσίου και οι πρόσθετοι σε αυτόν φόροι

 

Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της Φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

 

 1. Οι συντελεστές φόρου μεταβίβασης ακινήτων αναπροσαρμόζονται ως εξής : 8% για το μέχρι 20.000 ευρώ τμήμα της αξίας του μεταβιβαζόμενου ακινήτου και 10% για το πέραν του ποσού αυτού τμήμα της. Η ύπαρξη η μη πυροσβεστικής υπηρεσίας στην περιοχή δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του φόρου.

 2. Ο φόρος αυτόματου υπερτιμήματος και το τέλος συναλλαγής ακινήτων καταργείται.

 3. Η χορήγηση της απαλλαγής πρώτης κατοικίας συνδέεται με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου και το είδος του αγοραζόμενου ακινήτου. Χορηγείται απαλλαγή για αγορά κατοικίας : στον άγαμο μέχρι ποσού αξίας 200.000 ευρώ και στον έγγαμο μέχρι ποσού αξίας 250.000 ευρώ , που προσαυξάνεται κατά 25.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα αυτού και κατά 30.000 ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα . Στον έγγαμο με αναπηρία τουλάχιστον 67% χορηγείται απαλλαγή μέχρι ποσού αξίας 275.000 ευρώ . Στην παραπάνω περίπτωση (αγορά κατοικίας) στο ποσό της απαλλαγής περιλαμβάνεται και η αξία μιας θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου για επιφάνεια έως 20 τ.μ. και ενός αποθηκευτικού χώρου, επίσης για επιφάνεια έως 20 τ.μ. υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκονται στο ίδιο ακίνητο και αποκτώνται ταυτόχρονα με το ίδιο συμβόλαιο αγοράς.

  Για αγορά οικοπέδου χορηγείται απαλλαγή στον άγαμο μέχρι ποσού αξίας 50.000 ευρώ και στον έγγαμο μέχρι ποσού αξίας 100.000 ευρώ . Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 10.000 ευρώ για καθένα από τα δυο πρώτα τέκνα του αυτού και κατά 15.000 ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα τέκνα του.

  Οι ως άνω προϋποθέσεις ισχύουν ανάλογα και στις περιπτώσεις απόκτησης πρώτης κατοικίας λόγω γονικής παροχής και λόγω κληρονομιάς.

 4. Χορηγείται απαλλαγή πρώτης κατοικίας και στους κατοίκους τρίτων χωρών (εκτός Ε.Ε.), εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του επί μακρόν διαμένοντος στην Ελλάδα , σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 150/2006 (ΦΕΚ 260Α)

 5. Δεν χορηγείται απαλλαγή πρώτης κατοικίας για τους Έλληνες ή ομογενείς του εξωτερικού που δεν κατοικούν στην Ελλάδα κατά το χρόνο της αγοράς.

 6. Δεν χορηγείται απαλλαγή πρώτης κατοικίας πριν από την παρέλευση πέντε ετών από τη μεταβίβαση (είτε με επαχθή είτε με χαριστική αιτία) από τον αγοραστή ή τη σύζυγο ή τα ανήλικα τέκνα αυτού, ιδανικού μεριδίου επί κατοικίας ή οικοπέδου, το εμβαδόν των οποίων πληρούσε κατά το χρόνο της μεταβίβασης τις στεγαστικές τους ανάγκες. Η ίδια ρύθμιση ισχύει και για τη μεταβίβαση του δικαιώματος επικαρπίας ή οίκησης επί του ακινήτου.

 7. Για τις υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, στις οποίες η φορολογική υποχρέωση έχει γεννηθεί μέχρι και 31/12/1994, παραγράφεται το δικαίωμα του δημοσίου για επιβολή και είσπραξη φόρου,

 8. Για τις υποθέσεις φορολογίας κληρονόμων, δωρεών και γονικών παροχών καταργείται η αναβολή φορολογίας για τα ρυμοτομούμενα ή υπό απαλλοτρίωση ακίνητα . Για τις περιπτώσεις που έχει ήδη αναβληθεί η φορολόγηση , χορηγείται προθεσμία ενός έτους προκειμένου να υποβληθεί δήλωση για την άμεση φορολόγησή τους.

 9. Καταργούνται οι γεωργικές απαλλαγές.

 10. Δικαιούχοι πλήρους απαλλαγής από το φόρο δωρεάς / κληρονομιάς στο εξής είναι μόνο το Δημόσιο και οι λογαριασμοί που συνιστώνται υπέρ του Δημοσίου.

Τα ν.π.δ.δ, οι ΟΤΑ, οι ιεροί ναοί-ιερές μονές, το Ιερό Κοινό του Πανάγιου Τάφου, η Ιερή Μονή του Όρους Σινά το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, τα Πατριαρχεία Ιεροσολύμων και Αντιοχείας, Η Εκκλησία της Κύπρου, η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας και τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν σκοπούς εθνωφελείς, θρησκευτικούς, κοινωφελείς κ.λ.π. υπόκεινται σε φόρο με συντελεστή 0,5%.

Οι χρηματικές δωρεές που συνιστώνται υπέρ των ως άνω εκκλησιαστικών προσώπων υπόκεινται σε φόρο (0,5%), μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού 1.000 ευρώ κατ΄ έτος.

 1. Ο υπολογισμός του φόρου κληρονομιών γίνεται σύμφωνα με τις φορολογικές κλίμακες ενιαία για όλα τα περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα, μετοχές, χρήματα, λοιπά κινητά) Ο υπολογισμός του φόρου δωρεών / γονικών παροχών γίνεται σύμφωνα με τις φορολογικές κλίμακες, εκτός από παροχές – δωρεές χρηματικών ποσών που , ως γνωστόν, ήδη φορολογούνται αυτοτελώς και χωρίς αφορολόγητο ποσό με συντελεστές 10%, 20% και 40%. (Α΄Β΄Γ΄ κατηγορία, αντίστοιχα).